ผลิตภัณฑ์ INA FAG

แบรนด์ INA และ FAG ของ Schaeftler Group ได้มาจากการพัฒนาและการผลิตชิ้นงานคุณภาพเยี่ยม ทั้งตลับลูกปืนแบบหมุน ตลับลูกปืนเคลื่อนทีเชิงเส้น และชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ ทั้งสำหรับภาคอุตสาหกรรมหนัก ภาคอุตสาหกรรมอากาศยานและภาคอุตสาหกรรมยานยนต์ทั่วโลก

เรามีกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่กว้างขวาง ซึ่งครอบคลุมเกือบทั้งหมดในหลายอุตสาหกรรม เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์สำหรับการใช้งานต่างๆ ในภาคอุตสาหกรรมร่วม 60 ภาค และการใช้งานด้านยานยนต์มากมายโดยมีแค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ที่ผลิตประมาณ 40,000 แบบ นอกจากนี้ เรายังพัฒนาโซลูชั่นพิเศษที่หลากหลายร่วมกับลูกค้าของเรา และด้วยโซลูชั่นเหล่านี้ทำให้สามารถดำเนินงานที่ซับซ้อนเกี่ยวกับตลับลูกปืนอย่างเชื่อถือได้และประหยัดค่าใช้จ่าย นี่หมายความว่าลำพังภาคอุตสาหกรรมอย่างเดียว เราสามารถจัดหาผลิตภัณฑ์ได้เกือบ 160,000 รายการ

ยิ่งกว่านั้น เรายังนำเสนอลูกค้าของเราด้วยบริการที่กว้างขวาง ซึ่งได้แก่ การสนับสนุน การวินิจฉัยปัญหา ตลอดจนการบำรุงรักษาและการประกอบติดตั้งตลับลูกปืน

ตลับลูกปืนแบบหมุน

ตลับลูกปืนสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุน จะแบ่งเป็นคลับลูกปืนแบบที่มีเม็ดลูกกลิ้งกับแบบที่ไม่มีเม็ดลูกกลิ้งหรือที่เรียกว่าตลับลูกปืนกาบ ข้อแตกต่างระหว่างตลับลูกปืนทั้งสองแบบก็คือแรงที่ถูกส่งผ่านนั้น ถูกส่งผ่านหน้าสัมผัสที่ใช้การกลิ้งหรือใช้การไถลนั่นเอง

ตลับลูกปืนเคลือบที่เชิงเส้น

ใช้สำหรับรองรับการเคลือบที่เชิงเส้นเช่นเดียวกับตลับลูกปืนหมุน ตลับลูกปืนเคลือบที่เชิงเส้นแบ่งเป็นสองกลุ่ม ได้แก่ ตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้นแบบที่มีเม็ดลูกกลิ้งกับแบบที่ไม่มีเม็ดลูกกลิ้ง ซึ่งอาศัยการสไลด์ระหว่างผิวสัมผัสสองผิว

แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์

INA และ FAG เผยแพร่สื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้ออกแบบภายใต้้ชื่อ medias แค็ตตาล็อกผลิตภัณฑ์ medias มีทั้งตลับลูกปืนแบบหมุนและตลับลูกปืนเคลื่อนที่เชิงเส้น รวมทั้งหลักการด้านเทคนิคและรายละเอียดผลิตภัณฑ์ที่ครอบคลุม