ตลับลูกปืนแบบหมุน

ตลับลูกปืน กรุงเทพ

ตลับลูกปืนสำหรับการเคลื่อนที่แบบหมุน จะแบ่งเป็นคลับลูกปืนแบบที่มีเม็ดลูกกลิ้งกับแบบที่ไม่มีเม็ดลูกกลิ้งหรือที่เรียกว่าตลับลูกปืนกาบ ข้อแตกต่างระหว่างตลับลูกปืนทั้งสองแบบก็คือแรงที่ถูกส่งผ่านนั้น ถูกส่งผ่านหน้าสัมผัสที่ใช้การกลิ้งหรือใช้การไถลนั่นเอง

ตลับลูกปืนแบบมีเม็ดลูกกลิ้ง viagra genérico precio

โดยทั่วไป ตลับลูกปืนแบบลูกกลิ้งจะประกอบด้วยแหวนตลับลูกปืนสองวงที่มีรางวิ่งอยู่ภายใน ลูกกลิ้งจะอยู่ระหว่างแหวนสองวงนี้ และจะกลิ้งไปบนรางวิ่ง ลูกกลิ้งอาจเป็นลูกบอล ลูกกลิ้งทรงกระบอก ลูกปืนเข็ม ลูกกลิ้งทรงเรียว โดยทั่วไปลูกกลิ้งจะถูกบังคับด้วยรังลูกปืนที่รักษาให้ลูกกลิ้งอยู่ห่างกันในระยะเท่าๆ กัน พร้อมกับป้องกันไม่ให้ลูกกลิ้งมาสัมผัสกัน ในลูกปืนเข็มและลูกปืนแบบเปิดโค้ง รังลูกปืนยังช่วยให้มั่นใจว่าแกนของลูกกลิ้งจะอยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง ในกรณีที่ลูกปืนสามารถถอดแยกได้ รังลูกปืนจะรักษาลูกกลิ้งให้อยู่รวมกัน และช่วยให้ติดตั้งลูกปืนง่ายขึ้น สำหรับการใช้งานบางอย่างอาจใช้ตลับลูกปืนแบบไม่มีรังลูกปืน เพื่อเป็นการเพิ่มความสามารถในการรับแรงของตลับลูกปืน

มาตรฐานที่ใช้ทำรังโลหะแผ่นก็คือเหล็ก ซึ่งในบางงานก็มีใช้ทองเหลืองแผ่นเช่นกัน ในขณะที่รังแบบหน้าตัดใหญ่จะมีทั้งทองเหลือง, เหล็กและวัสดุคอมโพสิต ส่วนรังลูกปืนที่ทำจากวัสดุเทอร์โมพลาสติกก็มีใช้อย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะที่ทำจากโพลีอาไมด์เสริมใยแก้ว

แหวนและลูกกลิ้งโดยมากทำจากเหล็กโครเมี่ยมชุบแข็ง แต่ก็มีการใช้รังลูกปืนที่เป็นเหล็กชุบแข็งด้วยเช่นกัน ตลับลูกปืนพิเศษสำหรับสภาพการทำงานที่หนักที่สุด ไม่ว่าจะเป็นโหลด ความเร็ว อุณหภูมิ การกัดกร่อน จะทำจากเหล็กทนความร้อนหรือเหล็กทนการกัดกร่อน พลาสติก เซรามิก หรือวัสดุอื่น

ตลับลูกปืนแบบลูกกลิ้งมีทั้งแบบเปิดและแบบที่มีซีลด้านใดด้านหนึ่งหรือสองด้าน แบบช่องว่าง (Gap Seal) และซีลยางแบบสัมผัส (Lip Seal)

คุณลักษณะคือการใช้งาน

ตลับลูกปืนแบบลูกกลิ้งทุกแบบมีคุณลักษณะเด่นที่ทำให้เหมาะเป็นพิเศษสำหรับการใช้งานเฉพาะอย่าง จึงไม่อาจคิดหากฎที่ถูกต้องสำหรับการเลือก เพราะมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณาและให้น้ำหนัก นอกจากโหลดและความเร็วแล้ว ตามปกติต้องให้ความสนใจสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างเช่น อุณหภูมิ การหล่อลื่น การติดตั้ง การบำรุงรักษา ด้วย ในหลายกรณี อย่างน้อยขนาดของตลับลูกปืนหลักหนึ่งอย่าง (ซึ่งโดยทั่วไปคือเส้นผ่าศูนย์กลาง) จะถูกกำหนดแล้วโดยการออกแบบของโครงสร้างที่อยู่ติดกัน

ตลับลูกปืนที่ถูกออกแบบมาให้รับแรงในแนวรัศมีเป็นหลัก จะถูกเรียกว่าตลับลูกปืนรับแรงในแนวรัศมี ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว ตลับลูกปืนประเภทนี้สามารถรองรับแรงในแนวแหนเพลาได้ด้วย เช่น ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก ตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม ตลับลูกปืนเม็ดเรียง และตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว ส่วนตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกบางประเภท และตลับลูกปืนเม็ดเข็มส่วนใหญ่จะสามารถรองรับได้เฉพาะแรงในแนวรัศมีเท่านั้น

ตลับลูกปืนที่ถูกออกแบบมาให้รับแรงในแนวแกนเป็นหลัก จะถูกเรียกว่าตลับลูกปืนรับแรงในแนวแกน หรือตลับลูกปืนกันรุน ตลับลูกปืนกันรุนบางประเภทสามารถรับแรงในแนวรัศมีได้ด้วย อย่างเช่นตลับลูกปืนเม็ดโค้งกันรุน และตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุมแบบรันรุน ส่วนตลับลูกปืนกันรุนชนิดอื่นๆ เหมาะสมแค่รับแรงในแนวแกนเพลาอย่างเดียว

ถ้าในเครื่องจักรมีพื้นที่ในแนวรัศมีน้อย ควรเลือกตลับลูกปืนที่มีหน้าตัดไม่สูงมากนัก อย่างเช่น ตลับลูกปืนเม็ดเข็มแบบที่ไม่มีแหวนนอกและแหวนใน ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก และตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวบางรุ่น

มีพื้นที่ตามแนวแกนน้อย ในกรณีที่ต้องการรับแรงในแนวรัศมีหรือแบบผสมกันแรงรุน ก็ควรใช้ตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอก ตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึกหรือตลับลูกปืนเม็ดกลมสัมผัสเชิงมุม กรณีที่มีเฉพาะแรงในแนวแหน ก็สามารถเลือกใช้ตลับลูกปืนเม็ดกลมกันรุนหรือตลับลูกปืนเม็ดเข็มกันรุนก็ได้

คุณลักษณะอีกอย่างคือวิธีที่ตลับลูกปืนบังคับเพลา ตลับลูกปืนมีทั้งแบบที่ยอมให้เลื่อนตามแนวแกน ตลับลูกปืนที่บังคับเพลาตามแนวแกนหนึ่งหรือทั้งสองทิศทาง และตลับลูกปืนที่ยอมให้มีการปรับมุมและรับการเยื้องแนวของโครงสร้างที่อยู่ติดกันได้

ขนาดของตลับลูกปืนโดยมากถูกกำหนดด้วยขนาดของแรงที่ตกกระทำ ความสามารถในการรับแรงและอายุการใช้งานของตลับลูกปืนแต่ละประเภทจะแตกต่างกันไปซึ่งมีผลต่อขนาดของตลับลูกปืนที่เลือกใช้ ลูกปืนที่มีการหมุนด้วยความเร็วจะเจอความเค้นแบบพลวัต และในตลับลูกปืนที่หมุนด้วยความเร็วที่ช้ามากๆ หรือหยุดนิ่งกับที่จะเจอกับความเค้นแบบสถิต เมื่อขนาดภายนอกเท่ากัน ตลับลูกปืนแบบเม็ดโรลเลอร์จะสามารถรับแรงได้มากกว่าตลับลูกปืนแบบเม็ดกลม ด้วยเหตุนี้จึงมักใช้ตลับลูกปืนแบบเม็ดกลมสำหรับเพลาขนาดเล็กถึงปานกลาง และใช้ตลับลูกปืนแบบเม็ดโรลเลอร์สำหรับโหลดที่สูงกว่าและเพลาที่มีขนาดใหญ่กว่า

ตลับลูกปืนกาบ

ตลับลูกปืนแบบไม่มีเม็ดลูกกลิ้งหรือตลับลูกปืนกาบ มีหน้าที่เช่นเดียวกับตลับลูกปืนแบบมีเม็ดลูกกลิ้ง นั่นก็คือการรองรับและไกด์ชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่ในเครื่องจักร หากแต่ในขณะที่ตลับลูกปืนแบบมีเม็ดลูกกลิ้งนั้นจะมีเม็ดลูกกลิ้งกั้นอยู่ระหว่างชิ้นส่วนที่กำลังเคลื่อนที่ แต่ในส่วนของตลับลูกปืนกาบชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่จะไถลอยู่บนส่วนของตลับลูกปืนกาบที่ไม่เคลื่อนที่ การเคลื่อนที่แบบไถลจะเกิดขึ้นโดยตรงที่ผิวของชิ้นส่วนที่รองรับอยู่ การหล่อลื่นภายในตลับลูกปืนประเภทนี้มาจากจาระบีที่ถูกป้อนเข้าไปหรือชิ้นสไลด์ที่ถูกเคลือบบนผิวของตัวตลับลูกปืน ช่องว่างระหว่างเพลากับชิ้นสไลด์ช่วยให้มั่นใจได้ว่าชิ้นส่วนสามารถเคลื่อนที่จากกันได้

ตลับลูกปืนกาบมีทั้งแบบที่ถูกออกแบบมาให้รับแรงในแนวรัศมีและแบบรับแรงในแนวแหน ตลับลูกปืนเหล่านี้ทำงานเงียบและเหมาะอย่างยิ่งเมื่อต้องรองรับแรงหนักๆ ภายใต้การหมุนที่ค่อนข้างช้าหรืองานในลักษณะที่มีการเคลื่อนที่แบบแหว่างไปมา ทั้งที่อุณหภูมิต่ำและสูง จากคุณลักษณะที่หลากหลาย ทำให้ตลับลูกปืนประเภทนี้ถูกนำมาใช้ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีพื้นที่สำหรับจัดวางตลับลูกปืนที่จำกัด