• All Category

FAG 21320-E1-XL-K-TVPB-C3 ตลับลูกปืน Spherical Roller Bearing Size 100x215x47

FAG 21320-E1-XL-K-TVPB-C3 ตลับลูกปืน Spherical Roller Bearing Size 100x215x47

21320-E1-XL-K-TVPB-C3

FAG 21320-E1-XL-K-TVPB-C3 ตลับลูกปืน Spherical Roller Bearing Size 100x215x47

ขนาดสินค้า
วงใน:: 100 มิล
วงนอก:: 215 มิล
หนา:: 47 มิล
น้ำหนัก:: 7.934 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: โพลีเอไมด์

FAG 21320-E1-XL-K-TVPB-C3 มีขนาดวงใน 100 มิล วงนอก 215 มิล หนา 47 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูเฉียง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน