• All Category

INA NUKR90-A | Stud Type Track Roller Bearing

INA NUKR90-A | Stud Type Track Roller Bearing

NUKR90-A

INA NUKR90-A | Stud Type Track Roller Bearing

ขนาดสินค้า
Thread:: M30X1.5
วงนอก:: 90 มิล
หนาวงนอก:: 35 มิล
ความยาวรวม:: 100 มิล
น้ำหนัก:: 1.945 กิโลกรัม

INA NUKR90-A มีขนาด วงนอก 90 มิล เป็นตลับลูกปืนแทรคโรลเลอร์ (Track Roller) แบบมีแกน เม็ดลูกปืนทรงกระบอกสองแถวแบบเรียงติดกัน ซึ่งออกแบบมาให้สามารถวิ่งบนรางหรือระบบคอนเวเยอร์ต่างๆ ได้ทุกประเภท โดยมีขนาดของวงนอกที่หนาเพื่อรองรับแรงโหลดในแนวรัศมีได้สูงมาก และยังสามารถรองรับแรงในแนวแกนได้อีกด้วย