• All Category

ตลับลูกปืนพร้อมเสื้อตุ๊กตา

ตลับลูกปืนพร้อมเสื้อตุ๊กตา

ขนาดสินค้า
วงใน:: 50 มิล
ความสูงเสื้อตุ๊กตา:: 165 มิล
ระยะห่างระหว่างรูยึด:: 135 มิล
น้ำหนัก:: 2.334 กิโลกรัม
วัสดุเสื้อ:: เหล็กหล่อ
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ :

ขนาดสินค้า
วงใน:: 50 มิล
ระยะความสูงเซ็นเตอร์:: 57.2 มิล
ระยะห่างระหว่างรูยึด:: 158 มิล
น้ำหนัก:: 2.62 กิโลกรัม
วัสดุเสื้อ:: เหล็กหล่อ
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ :

ขนาดสินค้า
วงใน:: 44.45 มิล
ระยะความสูงเซ็นเตอร์:: 54 มิล
ระยะห่างระหว่างรูยึด:: 146 มิล
น้ำหนัก:: 2.21 กิโลกรัม
วัสดุเสื้อ:: เหล็กหล่อ
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : UCP209-112D1, UCP209-28

ขนาดสินค้า
วงใน:: 19.05 มิล
ระยะความสูงเซ็นเตอร์:: 33.3 มิล
ระยะห่างระหว่างรูยึด:: 95 มิล
น้ำหนัก:: 0.65 กิโลกรัม
วัสดุเสื้อ:: เหล็กหล่อ
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : UCP204-012D1, UCP204-12

ขนาดสินค้า
วงใน:: 38.1 มิล
ระยะความสูงเซ็นเตอร์:: 49.2 มิล
ระยะห่างระหว่างรูยึด:: 137 มิล
น้ำหนัก:: 2 กิโลกรัม
วัสดุเสื้อ:: เหล็กหล่อ
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : UCP208-108D1, UCP208-24

ขนาดสินค้า
วงใน:: 25.4 มิล
ระยะความสูงจากพื้นจนถึงจุดกึ่งกลางเพลา:: 36.5 มิล
ระยะห่างระหว่างรูยึด:: 105 มิล
น้ำหนัก:: 0.79 กิโลกรัม
วัสดุเสื้อ:: เหล็กหล่อ
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : UCP205-100D1, UCP205-16

ขนาดสินค้า
วงใน:: 31.75 มิล
ความสูงเซ็นเตอร์:: 47.6 มิล
ระยะห่างระหว่างรูยึด:: 127 มิล
น้ำหนัก:: 1.647 กิโลกรัม
วัสดุเสื้อ:: เหล็กหล่อ
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : UCP207-104D1, UCP207-20