• All Category

FAG 20208-TVP ตลับลูกปืน 40-80-18 Barrel Roller Bearing

FAG 20208-TVP ตลับลูกปืน 40-80-18 Barrel Roller Bearing

20208-TVP

FAG 20208-TVP ตลับลูกปืน 40-80-18 Barrel Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 40 มิล
วงนอก:: 80 มิล
หนา:: 18 มิล
น้ำหนัก:: 0.371 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: โพลีเอไมด์

FAG 20208-TVP มีขนาดวงใน 40 มิล วงนอก 80 มิล หนา 18 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งแถวเดียว แบบให้ตัวได้ แบบรูตรง สามารถรองรับแรงโหลดสูงในแนวรัศมี