• All Category

FAG 21312-E1-XL-K ตลับลูกปืน ขนาด 60x130x31 Spherical Roller Bearing

FAG 21312-E1-XL-K ตลับลูกปืน ขนาด 60x130x31 Spherical Roller Bearing

FAG 21312-E1-XL-K

FAG 21312-E1-XL-K ตลับลูกปืน ขนาด 60x130x31 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 60 มิล
วงนอก:: 130 มิล
หนา:: 31 มิล
น้ำหนัก:: 2.036 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 21312EK, 21312EAKE4, 21312EAKD1

FAG 21312-E1-XL-K มีขนาดวงใน 60 มิล วงนอก 130 มิล หนา 31 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูเฉียง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน มักใช้ในลิฟท์, อุตสาหกรรมทอผ้า, อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร, เครน เป็นต้น