• All Category

FAG 22205-E1-XL ตลับลูกปืนขนาด 25-52-18 Spherical Roller Bearing

FAG 22205-E1-XL ตลับลูกปืนขนาด 25-52-18 Spherical Roller Bearing

FAG 22205-E1-XL

FAG 22205-E1-XL ตลับลูกปืนขนาด 25-52-18 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 25 มิล
วงนอก:: 52 มิล
หนา:: 18 มิล
น้ำหนัก:: 0.171 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก

FAG 22205 E1-XL มีขนาดวงใน 25 มิล วงนอก 52 มิล หนา 18 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว แบบให้ตัวได้ แบบรูตรง มีร่องตรงกลางตัวลูกปืน และรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูง ทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน มักใช้ในลิฟท์, อุตสาหกรรมทอผ้า, อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร, เครน เป็นต้น