• All Category

FAG 22206 E1-XL-K ตลับลูกปืน ขนาด 30-62-20 Spherical Roller Bearing

FAG 22206 E1-XL-K ตลับลูกปืน ขนาด 30-62-20 Spherical Roller Bearing

FAG 22206-E1-XL-K

FAG 22206 E1-XL-K ตลับลูกปืน ขนาด 30-62-20 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 30 มิล
วงนอก:: 62 มิล
หนา:: 20 มิล
น้ำหนัก:: 0.265 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 22206 EK, 22206 E1K, 22206 EAKE4, 22206 EAKD1

FAG 22206 E1-XL-K มีขนาดวงใน 30 มิล วงนอก 62 มิล หนา 20 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถว แบบให้ตัวได้ แบบรูเฉียง (K) มีร่องตรงกลางตัวลูกปืน และรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูง ทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน มักใช้ในลิฟท์, อุตสาหกรรมทอผ้า, อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร, เครน เป็นต้น