• All Category

FAG 22210-E1-XL-K ตลับลูกปืน ขนาด 50x90x23 Spherical Roller Bearing

FAG 22210-E1-XL-K ตลับลูกปืน ขนาด 50x90x23 Spherical Roller Bearing

FAG 22210-E1-XL-K

FAG 22210-E1-XL-K ตลับลูกปืน ขนาด 50x90x23 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 50 มิล
วงนอก:: 90 มิล
หนา:: 23 มิล
น้ำหนัก:: 0.585 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 22210EK, 22210EAKE4, 22210EAKD1

FAG 22210-E1-XL-K มีขนาดวงใน 50 มิล วงนอก 90 มิล หนา 23 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูเฉียง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน มักใช้ในลิฟท์, อุตสาหกรรมทอผ้า, อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร, เครน เป็นต้น