• All Category

FAG 22211-E1-XL-K ตลับลูกปืน ขนาด 55x100x25 Spherical Roller Bearing

FAG 22211-E1-XL-K ตลับลูกปืน ขนาด 55x100x25 Spherical Roller Bearing

22211-E1-XL-K-C3

FAG 22211-E1-XL-K ตลับลูกปืน ขนาด 55x100x25 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 55 มิล
วงนอก:: 100 มิล
หนา:: 25 มิล
น้ำหนัก:: 0.805 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 22211EK, 22211EAKE4, 22211EAKD1

FAG 22211-E1-XL-K มีขนาดวงใน 55 มิล วงนอก 100 มิล หนา 25 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูเฉียง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน มักใช้ในลิฟท์, อุตสาหกรรมทอผ้า, อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร, เครน เป็นต้น