• All Category

FAG 22213-E1-XL ตลับลูกปืน ขนาด 65x120x31 Spherical Roller Bearing

FAG 22213-E1-XL ตลับลูกปืน ขนาด 65x120x31 Spherical Roller Bearing

22213-E1-XL

FAG 22213-E1-XL ตลับลูกปืน ขนาด 65x120x31 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 65 มิล
วงนอก:: 120 มิล
หนา:: 31 มิล
น้ำหนัก:: 1.476 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 22213E, 22213EAE4, 22213EAD1

FAG 22213-E1-XL มีขนาดวงใน 65 มิล วงนอก 120 มิล หนา 31 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน