• All Category

FAG 22213-E1A-XL-M-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 65x120x31 Spherical Roller Bearing

FAG 22213-E1A-XL-M-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 65x120x31 Spherical Roller Bearing

22213-E1A-XL-M-C3

FAG 22213-E1A-XL-M-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 65x120x31 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 65 มิล
วงนอก:: 120 มิล
หนา:: 31 มิล
น้ำหนัก:: 1.501 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: ทองเหลือง
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ :

FAG 22213-E1A-XL-M-C3 มีขนาดวงใน 65 มิล วงนอก 120 มิล หนา 31 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูตรง รังทองเหลือง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน