• All Category

FAG 22218-E1-XL-C3 ตลับลูกปืน 90x160x40 Spherical Roller Bearing

FAG 22218-E1-XL-C3 ตลับลูกปืน 90x160x40 Spherical Roller Bearing

22218-E1-XL-C3

FAG 22218-E1-XL-C3 ตลับลูกปืน 90x160x40 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 90 มิล
วงนอก:: 160 มิล
หนา:: 40 มิล
น้ำหนัก:: 3.36 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ :: 22218 EAE4C3, 22218-E1-C3, 22218 E/C3

FAG 22218-E1-XL-C3 มีขนาดวงใน 90 มิล วงนอก 160 มิล หนา 40 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน