• All Category

FAG 22218-E1A-XL-K-M-C3 ตลับลูกปืน 90x160x40 Spherical Roller Bearing

FAG 22218-E1A-XL-K-M-C3 ตลับลูกปืน 90x160x40 Spherical Roller Bearing

22218-E1A-XL-K-M-C3

FAG 22218-E1A-XL-K-M-C3 ตลับลูกปืน 90x160x40 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 90 มิล
วงนอก:: 160 มิล
หนา:: 40 มิล
น้ำหนัก:: 3.275 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: ทองเหลือง
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ :: 22218-E1A-K-M-C3

FAG 22218-E1A-XL-K-M-C3 มีขนาดวงใน 90 มิล วงนอก 160 มิล หนา 40 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูเฉียง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน