• All Category

FAG 22222-E1A-XL-M ตลับลูกปืน 110x200x53 Spherical Roller Bearing

FAG 22222-E1A-XL-M ตลับลูกปืน 110x200x53 Spherical Roller Bearing

22222-E1A-XL-M

FAG 22222-E1A-XL-M ตลับลูกปืน 110x200x53 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 110 มิล
วงนอก:: 200มิล
หนา:: 53 มิล
น้ำหนัก:: 7.041 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: ทองเหลือง
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ :: 22222-E1A-M

FAG 22222-E1A-XL-M มีขนาดวงใน 110 มิล วงนอก 200 มิล หนา 53 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน