• All Category

FAG 22226-E1-XL-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 130x230x64 Spherical Roller Bearing

FAG 22226-E1-XL-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 130x230x64 Spherical Roller Bearing

FAG 22226-E1-XL-C3

FAG 22226-E1-XL-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 130x230x64 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 130 มิล
วงนอก:: 230 มิล
หนา:: 64 มิล
น้ำหนัก:: 11.03 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 22226E/C3, 22226EAE4C3, 22226EAD1C3

FAG 22226-E1-XL มีขนาดวงใน 130 มิล วงนอก 230 มิล หนา 64 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน มักใช้ในลิฟท์, อุตสาหกรรมทอผ้า, อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร, เครน เป็นต้น