• All Category

FAG 22308-E1-XL-T41A ตลับลูกปืน ขนาด 40x90x33 Spherical Roller Bearing

FAG 22308-E1-XL-T41A ตลับลูกปืน ขนาด 40x90x33 Spherical Roller Bearing

FAG 22308-E1-XL-T41A

FAG 22308-E1-XL-T41A ตลับลูกปืน ขนาด 40x90x33 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 40 มิล
วงนอก:: 90 มิล
หนา:: 33 มิล
น้ำหนัก:: 1.042 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 22308E/VA405

FAG 22308-E1-XL-T41A มีขนาดวงใน 40 มิล วงนอก 90 มิล หนา 33 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ ออกแบบมาสำหรับรองรับแรงสั่นสะเทือนสูง เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน