• All Category

FAG 22313-E1-XL-T41A ตลับลูกปืน ขนาด 65x140x48 Spherical Roller Bearing

FAG 22313-E1-XL-T41A ตลับลูกปืน ขนาด 65x140x48 Spherical Roller Bearing

FAG 22313-E1-XL-T41A

FAG 22313-E1-XL-T41A ตลับลูกปืน ขนาด 65x140x48 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 65 มิล
วงนอก:: 140 มิล
หนา:: 48 มิล
น้ำหนัก:: 6.564 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 22313E/VA405

FAG 22313-E1-XL-T41A มีขนาดวงใน 65 มิล วงนอก 140 มิล หนา 48 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ ออกแบบมาสำหรับรองรับแรงสั่นสะเทือนสูง เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน