• All Category

FAG 22317-E1-XL-T41D ตลับลูกปืน ขนาด 85x180x60 Spherical Roller Bearing

FAG 22317-E1-XL-T41D ตลับลูกปืน ขนาด 85x180x60 Spherical Roller Bearing

22317-E1-XL-T41D

FAG 22317-E1-XL-T41D ตลับลูกปืน ขนาด 85x180x60 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 85 มิล
วงนอก:: 180 มิล
หนา:: 60 มิล
น้ำหนัก:: 7.228 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 22317E/VA405

FAG 22317-E1-XL-T41D มีขนาดวงใน 85 มิล วงนอก 180 มิล หนา 60 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ ออกแบบมาสำหรับรองรับแรงสั่นสะเทือนสูง เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน