• All Category

FAG 22318-E1-XL ตลับลูกปืน ขนาด 90x190x64 Spherical Roller Bearing

FAG 22318-E1-XL ตลับลูกปืน ขนาด 90x190x64 Spherical Roller Bearing

FAG 22318-E1-XL

FAG 22318-E1-XL ตลับลูกปืน ขนาด 90x190x64 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 90 มิล
วงนอก:: 190 มิล
หนา:: 64 มิล
น้ำหนัก:: 8.57 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 22318E, 22318EAE4, 22318EAD1

FAG 22318-E1-XL มีขนาดวงใน 90 มิล วงนอก 190 มิล หนา 64 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน มักใช้ในลิฟท์, อุตสาหกรรมทอผ้า, อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร, เครน เป็นต้น