• All Category

FAG 22320-E1-XL-K ตลับลูกปืน ขนาด 100x215x73 Spherical Roller Bearing

FAG 22320-E1-XL-K ตลับลูกปืน ขนาด 100x215x73 Spherical Roller Bearing

22320-E1-XL-K

FAG 22320-E1-XL-K ตลับลูกปืน ขนาด 100x215x73 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 100 มิล
วงนอก:: 215 มิล
หนา:: 73 มิล
น้ำหนัก:: 12.855 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 22320EK, 22320EAKE4, 22320EAKD1

FAG 22320-E1-XL-K มีขนาดวงใน 100 มิล วงนอก 215 มิล หนา 73 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูเฉียง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน