• All Category

FAG 22336-BE-XL-JPA-T41A ตลับลูกปืน 180x380x126 Spherical Roller Bearing

FAG 22336-BE-XL-JPA-T41A ตลับลูกปืน 180x380x126 Spherical Roller Bearing

22336-BE-XL-JPA-T41A

FAG 22336-BE-XL-JPA-T41A ตลับลูกปืน 180x380x126 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 180 มิล
วงนอก:: 380 มิล
หนา:: 126 มิล
น้ำหนัก:: 72 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 22336-E1-JPA-T41A

FAG 22336-BE-XL-JPA-T41A มีขนาดวงใน 180 มิล วงนอก 380 มิล หนา 126 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ ออกแบบมาสำหรับรองรับแรงสั่นสะเทือนสูง เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน