• All Category

FAG 23022-E1A-XL-K-M ตลับลูกปืน ขนาด 110x170x45 Spherical Roller Bearing

FAG 23022-E1A-XL-K-M ตลับลูกปืน ขนาด 110x170x45 Spherical Roller Bearing

FAG 23022-E1A-XL-K-M

FAG 23022-E1A-XL-K-M ตลับลูกปืน ขนาด 110x170x45 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 110 มิล
วงนอก:: 175 มิล
หนา:: 45 มิล
น้ำหนัก:: 3.567 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: ทองเหลือง
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 23022EMKW33

FAG 23022-E1A-XL-K-M มีขนาดวงใน 110 มิล วงนอก 170 มิล หนา 45 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูเฉียง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน มักใช้ในลิฟท์, อุตสาหกรรมทอผ้า, อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร, เครน เป็นต้น