• All Category

FAG 23036-E1A-XL-K-M ตลับลูกปืน ขนาด 180x280x74 Spherical Roller Bearing

FAG 23036-E1A-XL-K-M ตลับลูกปืน ขนาด 180x280x74 Spherical Roller Bearing

FAG 23036-E1A-XL-K-M

FAG 23036-E1A-XL-K-M ตลับลูกปืน ขนาด 180x280x74 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 180 มิล
วงนอก:: 280 มิล
หนา:: 74 มิล
น้ำหนัก:: 15.976 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: ทองเหลือง
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 23036E1A.K.M, 23036EAS.K.M

FAG 23036-E1A-XL-K-M มีขนาดวงใน 180 มิล วงนอก 280 มิล หนา 74 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูเฉียง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน มักใช้ในลิฟท์, อุตสาหกรรมทอผ้า, อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร, เครน เป็นต้น