• All Category

FAG 23048-BE-XL-K-C3 ตลับลูกปืน 240x360x92 Spherical Roller Bearing

FAG 23048-BE-XL-K-C3 ตลับลูกปืน 240x360x92 Spherical Roller Bearing

23048-BE-XL-K-C3

FAG 23048-BE-XL-K-C3 ตลับลูกปืน 240x360x92 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 240 มิล
วงนอก:: 360 มิล
หนา:: 92 มิล
น้ำหนัก:: 31.06 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก

FAG 23048-BE-XL-K-C3 มีขนาดวงใน 240 มิล วงนอก 360 มิล หนา 92 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูเฉียง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน