• All Category

FAG 23936-S-MB ตลับลูกปืน ขนาด 180x250x52 Spherical Roller Bearing

FAG 23936-S-MB ตลับลูกปืน ขนาด 180x250x52 Spherical Roller Bearing

FAG 23936-S-MB

FAG 23936-S-MB ตลับลูกปืน ขนาด 180x250x52 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 180 มิล
วงนอก:: 250 มิล
หนา:: 52 มิล
น้ำหนัก:: 7.81 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: ทองเหลือง
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 23936M

FAG 23936-S-MB มีขนาดวงใน 180 มิล วงนอก 250 มิล หนา 52 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน มักใช้ในลิฟท์, อุตสาหกรรมทอผ้า, อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร, เครน เป็นต้น