• All Category

FAG 24036-BE-XL-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 180x280x100 Spherical Roller Bearing

FAG 24036-BE-XL-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 180x280x100 Spherical Roller Bearing

24036-BE-XL-C3

FAG 24036-BE-XL-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 180x280x100 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 180 มิล
วงนอก:: 280 มิล
หนา:: 100 มิล
น้ำหนัก:: 22.414 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 24036CC/C3W33

FAG 24036-BE-XL-C3 มีขนาดวงใน 180 มิล วงนอก 280 มิล หนา 100 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน