• All Category

FAG 24122-BE-XL-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 110x180x69 Spherical Roller Bearing

FAG 24122-BE-XL-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 110x180x69 Spherical Roller Bearing

FAG 24122-BE-XL-C3

FAG 24122-BE-XL-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 110x180x69 Spherical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 110 มิล
วงนอก:: 180 มิล
หนา:: 69 มิล
น้ำหนัก:: 6.709 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : 24122CC/C3W33

FAG 24122-BE-XL มีขนาดวงใน 110 มิล วงนอก 180 มิล หนา 69 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดโค้งสองแถวแบบให้ตัวได้ เป็นลูกปืนแกนในรูตรง มีรูสำหรับเติมจารบีได้ สามารถรองรับแรงโหลดสูงทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน มักใช้ในลิฟท์, อุตสาหกรรมทอผ้า, อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร, เครน เป็นต้น