• All Category

FAG 3222-M-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 110x200x69.8 Double Row Angular Contact Ball Bearing

FAG 3222-M-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 110x200x69.8 Double Row Angular Contact Ball Bearing

3222-M-C3

FAG 3222-M-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 110x200x69.8 Double Row Angular Contact Ball Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 110 มิล
วงนอก:: 200 มิล
หนา:: 69.8 มิล
น้ำหนัก:: 8.948 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: ทองเหลือง

FAG 3222-M-C3 มีขนาดวงใน 110 มิล วงนอก 200 มิล หนา 69.8 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบมีมุมสัมผัส 35° องศา แบบสองแถว เหมาะสำหรับรองรับแรงโหลดได้มากทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน