• All Category

FAG 3319-M-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 95x200x77.8 Double Row Angular Contact Ball Bearing

FAG 3319-M-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 95x200x77.8 Double Row Angular Contact Ball Bearing

3319-M-C3

FAG 3319-M-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 95x200x77.8 Double Row Angular Contact Ball Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 95 มิล
วงนอก:: 200 มิล
หนา:: 77.8 มิล
น้ำหนัก:: 11.076 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: ทองเหลือง

FAG 3319-M-C3 มีขนาดวงใน 95 มิล วงนอก 200 มิล หนา 77.8 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบมีมุมสัมผัส 35° องศา แบบสองแถว เหมาะสำหรับรองรับแรงโหลดได้มากทั้งในแนวรัศมีและแนวแกน