• All Category

FAG 608-2Z ตลับลูกปืนขนาด 8-22-7 Bearing

FAG 608-2Z ตลับลูกปืนขนาด 8-22-7 Bearing

FAG 608-2Z ตลับลูกปืนขนาด 8-22-7 Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 8 มิล
วงนอก:: 22 มิล
หนารวม:: 7 มิล
น้ำหนัก:: 0.012 กิโลกรัม
Cage:: เหล็ก

ชื่อยี่ห้ออื่นๆ:: 608 ZZ

FAG 608-2Z มีขนาดวงใน 8 มิล วงนอก 22 มิล หนา 7 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดกลม แถวเดียว มีฝาเหล็ก แบบไม่สัมผัส ปิด 2 ด้าน มีแรงเสียดทานต่ำ เสียงเงียบ สามารถรองรับความเร็วรอบสูง รองรับแรงทั้งแนวรัศมีและแนวแกน