• All Category

FAG 6205-2Z ตลับลูกปืนขนาด 25-52-15 Bearing

FAG 6205-2Z ตลับลูกปืนขนาด 25-52-15 Bearing

FAG 6205-2Z ตลับลูกปืนขนาด 25-52-15 Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 25 มิล
วงนอก:: 52 มิล
หนารวม:: 15 มิล
น้ำหนัก:: 0.130 กิโลกรัม
Cage:: เหล็ก

FAG 6205-2Z มีขนาดวงใน 25 มิล วงนอก 52 มิล หนา 15 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมร่องลึก แถวเดียว มีฝาเหล็กแบบไม่สัมผัส ปิด 2 ด้าน มีแรงเสียดทานต่ำ เสียงเงียบ สามารถรองรับความเร็วรอบสูง รองรับแรงทั้งแนวรัศมีและแนวแกน