• All Category

FAG 7200 B-XL-JP ตลับลูกปืนขนาด 10-30-9 Bearing

FAG 7200 B-XL-JP ตลับลูกปืนขนาด 10-30-9 Bearing

FAG 7200 B-XL-JP ตลับลูกปืนขนาด 10-30-9 Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 10 มิล
วงนอก:: 30 มิล
หนา:: 9 มิล
น้ำหนัก:: 0.033 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก

FAG 7200 B-XL-JP มีขนาดวงใน 10 มิล วงนอก 30 มิล หนา 9 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบมุมสัมผัสแถวเดี่ยว รุ่น 40 องศา ไม่มีฝาปิด วัสดุรังเป็นเหล็ก เหมาะสำหรับรองรับแรงโหลดได้ทั้งในแนวรัศมีและแนวแกนพร้อมๆ กัน สามารถรับความเร็วรอบสูงได้ ลักษณะเด่นของตลับลูกปืนชนิดเม็ดกลมแบบมีมุมสัมผัสนี้คือ ที่วงในและวงนอกของตัวลูกปืนในแต่ละด้านจะมีขนาดด้านหนึ่งหนาและด้านหนึ่งบาง