• All Category

FAG 7201-B-XL-JP ตลับลูกปืนขนาด 12x32x10 Angular Contact Ball Bearing

FAG 7201-B-XL-JP ตลับลูกปืนขนาด 12x32x10 Angular Contact Ball Bearing

7201-B-XL-JP

FAG 7201-B-XL-JP ตลับลูกปืนขนาด 12x32x10 Angular Contact Ball Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 12 มิล
วงนอก:: 32 มิล
หนา:: 10 มิล
น้ำหนัก:: 0.042 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่ออื่นๆ ที่เหมือนกัน ::

FAG 7201-B-XL-JP มีขนาดวงใน 12 มิล วงนอก 32 มิล หนา 10 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบมุมสัมผัส 40 องศา แถวเดียว ไม่มีฝาปิด รังเหล็ก รองรับแรงโหลดได้ทั้งในแนวรัศมีและแนวแกนพร้อมๆ กันได้ดี