• All Category

FAG 7204-B-XL-JP ตลับลูกปืนขนาด 20x47x14 Angular Contact Ball Bearing

FAG 7204-B-XL-JP ตลับลูกปืนขนาด 20x47x14 Angular Contact Ball Bearing

7204-B-XL-JP

FAG 7204-B-XL-JP ตลับลูกปืนขนาด 20x47x14 Angular Contact Ball Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 20 มิล
วงนอก:: 47 มิล
หนา:: 14 มิล
น้ำหนัก:: 0.105 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก
ชื่ออื่นๆ ที่เหมือนกัน :: 7204BW

FAG 7204-B-XL-JP มีขนาดวงใน 20 มิล วงนอก 47 มิล หนา 14 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบมุมสัมผัส 40 องศา แถวเดียว ไม่มีฝาปิด รังเหล็ก รองรับแรงโหลดได้ทั้งในแนวรัศมีและแนวแกนพร้อมๆ กันได้ดี