• All Category

FAG 7208-B-XL-MP ตลับลูกปืนขนาด 40x80x18 Angular Contact Ball Bearing

FAG 7208-B-XL-MP ตลับลูกปืนขนาด 40x80x18 Angular Contact Ball Bearing

7208-B-XL-MP

FAG 7208-B-XL-MP ตลับลูกปืนขนาด 40x80x18 Angular Contact Ball Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 40 มิล
วงนอก:: 80 มิล
หนา:: 18 มิล
น้ำหนัก:: 0.407 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: ทองเหลือง
ชื่ออื่นๆ ที่เหมือนกัน :: 7208-B-MP

FAG 7208-B-XL-MP มีขนาดวงใน 40 มิล วงนอก 80 มิล หนา 18 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบมุมสัมผัส 40 องศา แถวเดียว ไม่มีฝาปิด รังทองเหลือง รองรับแรงโหลดได้ทั้งในแนวรัศมีและแนวแกนพร้อมๆ กันได้ดี