• All Category

FAG 7322-B-XL-MP-UA ตลับลูกปืนขนาด 110x240x50 Angular Contact Ball Bearing

FAG 7322-B-XL-MP-UA ตลับลูกปืนขนาด 110x240x50 Angular Contact Ball Bearing

7322-B-XL-MP-UA

FAG 7322-B-XL-MP-UA ตลับลูกปืนขนาด 110x240x50 Angular Contact Ball Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 110 มิล
วงนอก:: 240 มิล
หนา:: 50 มิล
น้ำหนัก:: 11 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: ทองเหลือง

FAG 7322-B-XL-MP-UA มีขนาดวงใน 110 มิล วงนอก 240 มิล หนา 50 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบมุมสัมผัส 40 องศา แถวเดียว ไม่มีฝาปิด รังทองเหลือง เหมาะสำหรับประกบคู่ รองรับแรงโหลดได้ทั้งในแนวรัศมีและแนวแกนพร้อมๆ กันได้ดี