• All Category

FAG 7326-B-XL-MP-UA ตลับลูกปืนขนาด 130x280x58 Angular Contact Ball Bearing

FAG 7326-B-XL-MP-UA ตลับลูกปืนขนาด 130x280x58 Angular Contact Ball Bearing

7326-B-XL-MP-UA

FAG 7326-B-XL-MP-UA ตลับลูกปืนขนาด 130x280x58 Angular Contact Ball Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 130 มิล
วงนอก:: 280 มิล
หนา:: 58 มิล
น้ำหนัก:: 17.305 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: ทองเหลือง

FAG 7326-B-XL-MP-UA มีขนาดวงใน 130 มิล วงนอก 280 มิล หนา 58 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบมุมสัมผัส 40 องศา แถวเดียว ไม่มีฝาปิด รังทองเหลือง เหมาะสำหรับประกบคู่ รองรับแรงโหลดได้ทั้งในแนวรัศมีและแนวแกนพร้อมๆ กันได้ดี