• All Category

FAG NU1014-XL-M1-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 70x110x20 Cylindrical Roller Bearing

FAG NU1014-XL-M1-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 70x110x20 Cylindrical Roller Bearing

NU1014-XL-M1-C3

FAG NU1014-XL-M1-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 70x110x20 Cylindrical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 70 มิล
วงนอก:: 110 มิล
หนารวม:: 20 มิล
น้ำหนัก:: 0.678 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: ทองเหลือง
ชื่อที่เหมือนกันอื่นๆ : NU1014-M1-C3

FAG NU1014-XL-M1-C3 มีขนาดวงใน 70 มิล วงนอก 110 มิล หนา 20 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดียว มีลักษณะแกนในที่สามารถถอดหลุดออกได้ทั้ง 2 ด้าน ทำให้สะดวกต่อการติดตั้ง รองรับแรงโหลดได้สูงมาก