• All Category

FAG NU2207-E-XL-M1-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 35x72x23 Cylindrical Roller Bearing

FAG NU2207-E-XL-M1-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 35x72x23 Cylindrical Roller Bearing

NU2207-E-XL-M1-C3

FAG NU2207-E-XL-M1-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 35x72x23 Cylindrical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 35 มิล
วงนอก:: 72 มิล
หนา:: 23 มิล
น้ำหนัก:: 0.428 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: ทองเหลือง
ชื่อในยี่ห้ออื่นๆ : NU2207ECM/C3, NU2207-E-M1-C3

FAG NU2207-E-XL-M1-C3 มีขนาดวงใน 35 มิล วงนอก 72 มิล หนา 23 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดียว NU Design มีลักษณะแกนในที่สามารถถอดหลุดออกได้ทั้ง 2 ด้าน ทำให้สะดวกต่อการติดตั้ง รองรับแรงโหลดได้สูงมาก