• All Category

FAG NU2309-E-XL-M1-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 45x100x36 Cylindrical Roller Bearing

FAG NU2309-E-XL-M1-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 45x100x36 Cylindrical Roller Bearing

NU2309-E-XL-M1-C3

FAG NU2309-E-XL-M1-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 45x100x36 Cylindrical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 45 มิล
วงนอก:: 100 มิล
หนา:: 36 มิล
น้ำหนัก:: 1.41 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: ทองเหลือง
ชื่อในยี่ห้ออื่นๆ : NU2309ECM/C3, NU2309EMC3

FAG NU2309-E-XL-M1-C3 มีขนาดวงใน 45 มิล วงนอก 100 มิล หนา 36 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดียว NU Design มีลักษณะแกนในที่สามารถถอดหลุดออกได้ทั้ง 2 ด้าน ทำให้สะดวกต่อการติดตั้ง รองรับแรงโหลดได้สูงมาก