• All Category

FAG NU307-E-XL-M1 ตลับลูกปืน ขนาด 35x80x21 Cylindrical Roller Bearing

FAG NU307-E-XL-M1 ตลับลูกปืน ขนาด 35x80x21 Cylindrical Roller Bearing

NU307-E-XL-M1

FAG NU307-E-XL-M1 ตลับลูกปืน ขนาด 35x80x21 Cylindrical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 35 มิล
วงนอก:: 80 มิล
หนา:: 21 มิล
น้ำหนัก:: 0.55 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: ทองเหลือง
ชื่อในยี่ห้ออื่นๆ : NU307ECM, NU307EM

FAG NU307-E-XL-M1 มีขนาดวงใน 35 มิล วงนอก 80 มิล หนา 21 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดียว NU Design มีลักษณะแกนในที่สามารถถอดหลุดออกได้ทั้ง 2 ด้าน ทำให้สะดวกต่อการติดตั้ง รองรับแรงโหลดได้สูงมาก