• All Category

FAG NU310-E-XL-M1 ตลับลูกปืน ขนาด 50x110x27 Cylindrical Roller Bearing

FAG NU310-E-XL-M1 ตลับลูกปืน ขนาด 50x110x27 Cylindrical Roller Bearing

NU310-E-XL-M1

FAG NU310-E-XL-M1 ตลับลูกปืน ขนาด 50x110x27 Cylindrical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 50 มิล
วงนอก:: 110 มิล
หนา:: 27 มิล
น้ำหนัก:: 1.28 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: ทองเหลือง
ชื่อในยี่ห้ออื่นๆ : NU310ECM, NU310EM, NU310-E-M1

FAG NU310-E-XL-M1 มีขนาดวงใน 50 มิล วงนอก 110 มิล หนา 27 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดียว NU Design มีลักษณะแกนในที่สามารถถอดหลุดออกได้ทั้ง 2 ด้าน ทำให้สะดวกต่อการติดตั้ง รองรับแรงโหลดได้สูงมาก