• All Category

FAG NU310-E-XL-TVP2-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 50x110x27 Cylindrical Roller Bearing

FAG NU310-E-XL-TVP2-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 50x110x27 Cylindrical Roller Bearing

NU310-E-XL-TVP2-C3

FAG NU310-E-XL-TVP2-C3 ตลับลูกปืน ขนาด 50x110x27 Cylindrical Roller Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 50 มิล
วงนอก:: 110 มิล
หนา:: 27 มิล
น้ำหนัก:: 1.20 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: โพลีอาไมด์
ชื่อในยี่ห้ออื่นๆ : NU310ECP/C3, NU310ETC3, NU310-E-TVP2-C3

FAG NU310-E-XL-TVP2-C3 มีขนาดวงใน 50 มิล วงนอก 110 มิล หนา 27 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดทรงกระบอกแถวเดียว NU Design มีลักษณะแกนในที่สามารถถอดหลุดออกได้ทั้ง 2 ด้าน ทำให้สะดวกต่อการติดตั้ง รองรับแรงโหลดได้สูงมาก