• All Category

INA 3003-2RS ตลับลูกปืน ขนาด 17-35-14 Bearing

INA 3003-2RS ตลับลูกปืน ขนาด 17-35-14 Bearing

INA 3003-2RS Bearing

INA 3003-2RS ตลับลูกปืน ขนาด 17-35-14 Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 17 มิล
วงนอก:: 35 มิล
หนา:: 14 มิล
น้ำหนัก:: 0.056 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: โพลีเอไมด์

INA 3003-2RS มีขนาดวงใน 17 มิล วงนอก 35 มิล หนา 14 มิล เป็นตลับลูกปืนเม็ดกลมแบบมีมุมสัมผัส 25° องศา แบบสองแถว มีฝายางแบบสัมผัส ปิด 2 ด้าน มีแรงเสียดทานต่ำ เสียงเงียบ เหมาะสำหรับรองรับแรงโหลดได้มากทั้งในแนวรัศมีและแนวแกนพร้อมๆ กัน สามารถรับความเร็วรอบสูงได้ เหมาะสำหรับใช้งานแทนตลับลูกปืนแบบแถวเดียวที่ต้องนำมาประกับกันเป็นคู่