• All Category

INA GE 17 DO ตลับลูกปืนขนาด 17-30-14 Bearing

INA GE 17 DO ตลับลูกปืนขนาด 17-30-14 Bearing

INA GE 17 DO ตลับลูกปืนขนาด 17-30-14 Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 17 มิล
วงนอก:: 30 มิล
หนา:: 14 มิล
น้ำหนัก:: 0.041 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก

ชื่อยี่ห้ออื่นๆ :: GE 17 ES

INA GE 17 DO มีขนาดวงใน 17 มิล วงนอก 30 มิล หนา 14 มิล เป็นตลับลูกปืนตาเหลือก หรือตลับลูกปืนกาบเพลาผิวโค้ง แบบปรับแนวได้เอง เหมาะสำหรับงานที่มี misalignment รองรับแรงโหลดในแนวรัศมีและแนวแกนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เหมาะสำหรับ ตลับลูกปืนประเภทนี้จะไม่มีเม็ดลูกปืน มีร่องสำหรับเติมจารบีและสารหล่อลื่นอยู่ที่วงนอก