• All Category

INA GE 25-DO ตลับลูกปืนขนาด 25x42x20 Bearing

INA GE 25-DO ตลับลูกปืนขนาด 25x42x20 Bearing

INA GE25DO

INA GE 25-DO ตลับลูกปืนขนาด 25x42x20 Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 25 มิล
วงนอก:: 42 มิล
หนา:: 20 มิล
น้ำหนัก:: 0.112 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก

ชื่ออื่นๆ ที่เหมือนกัน :: GE 25 ES

INA GE 25-DO มีขนาดวงใน 25 มิล วงนอก 42 มิล หนา 20 มิล เป็นตลับลูกปืนตาเหลือก หรือตลับลูกปืนกาบเพลาผิวโค้ง แบบปรับแนวได้เอง เหมาะสำหรับงานที่มี misalignment รองรับแรงโหลดในแนวรัศมีและแนวแกนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลับลูกปืนประเภทนี้จะไม่มีเม็ดลูกปืน มีร่องสำหรับเติมจารบีและสารหล่อลื่นอยู่ที่วงนอก