• All Category

INA GE 63-LO ตลับลูกปืนขนาด 63x95x63 Bearing

INA GE 63-LO ตลับลูกปืนขนาด 63x95x63 Bearing

INA GE63LO

INA GE 63-LO ตลับลูกปืนขนาด 63x95x63 Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 63 มิล
วงนอก:: 95 มิล
หนา:: 63 มิล
น้ำหนัก:: 1.214 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก

ชื่ออื่นๆ ที่เหมือนกัน :: GEG 63 ES, GEEW 63 ES

INA GE 63-LO มีขนาดวงใน 63 มิล วงนอก 95 มิล หนา 63 มิล เป็นตลับลูกปืนตาเหลือก หรือตลับลูกปืนกาบเพลาผิวโค้ง แบบปรับแนวได้เอง เหมาะสำหรับงานที่มี misalignment รองรับแรงโหลดในแนวรัศมีและแนวแกนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลับลูกปืนประเภทนี้จะไม่มีเม็ดลูกปืน และมีแกนในที่ยื่นยาวออกมากกว่าปกติ