• All Category

INA GE 80-LO ตลับลูกปืนขนาด 80x120x80 Bearing

INA GE 80-LO ตลับลูกปืนขนาด 80x120x80 Bearing

INA GE80LO

INA GE 80-LO ตลับลูกปืนขนาด 80x120x80 Bearing

ขนาดสินค้า
วงใน:: 80 มิล
วงนอก:: 120 มิล
หนา:: 80 มิล
น้ำหนัก:: 2.53 กิโลกรัม
วัสดุรัง:: เหล็ก

ชื่ออื่นๆ ที่เหมือนกัน :: GEG 80 ES, GEEW 80 ES

INA GE 80-LO มีขนาดวงใน 80 มิล วงนอก 120 มิล หนา 80 มิล เป็นตลับลูกปืนตาเหลือก หรือตลับลูกปืนกาบเพลาผิวโค้ง แบบปรับแนวได้เอง เหมาะสำหรับงานที่มี misalignment รองรับแรงโหลดในแนวรัศมีและแนวแกนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลับลูกปืนประเภทนี้จะไม่มีเม็ดลูกปืน และมีแกนในที่ยื่นยาวออกมากกว่าปกติ